JOCKEFAGERVALL.se

Meny Stäng

LEDARSKAP

 

Fått frågan många gånger av olika personer om vad som är ledarskap för mig. Tycker det är jättesvårt att svara på. Massor av olika situationer i livet kräver olika typer av ledarskap.

Därför säger jag att det är ett beteende och en karaktär hos individen som avgör vad man har för ledarskap eller vem man är som människa. Inte i en eller några situationer utan i alla situationer man hamnar i. Jag tror att alla människor klarar av att vara ledare genom att läsa om gruppdynamik och firo-cirklar,  men det håller inte över tid. Dessutom tror jag att varje person har sin unika stil som bygger på just dina erfarenheter i livet. Inte bara bra erfarenheter är något att bygga på utan alla erfarenheter och dom ska in i din livssäck. Som gör att beslut och värderingarna blir dina egna och det du står för.

Tror dessutom att alla människor behöver vara sin egen ledare i sin egen vardag. Ta kontrollen och ansvaret över ditt. Inte familjens utan ditt eget då kommer även det andra att fungera.  Helt övertygad om att i dom flesta fallen är det ett måste för att överhuvudtaget kunna leda andra.

Att försöka efterlikna någon annan för mycket blir inte rätt i längden. Finns alltid tips och olika grejer man kan och bör ta av andra som kryddar och som stärker din egen stil om det passar in på just dig. Annars ge fan i det och var dig själv.

Att vara den man är är ändå det viktigaste och som kommer att skapa förtroendet hos dom du jobbar med. Mina grundpelare i mitt liv, jo jag ser det som mitt liv inte min roll. Andra ser ditt uppdrag som en tilldelad roll men jag ser det som min uppgift och att jag fått det för den jag är som person och vilka kunskaper jag besitter.

Lär känna dom du leder är nyckeln för mig:  Hur personens livssituation ser ut, hur du ska samtala med personen, kunskap om vilken karaktär personen har, det viktigaste av allt vad vill personen åstadkomma med sitt.

Se aldrig dig själv som lösningen på gåtan eller som om du redan vet/kan det. Lyssna och använd livssäcken att behandla det du hör och lita på det som sedan kommer ut och kör.

”Din egentlige chef är den som går under din hatt”

 

© 2019 JOCKEFAGERVALL.se. Alla rättigheter reserverade.

Tema av Anders Norén.